Na aanleiding van de 2e coronagolf is er door Pro Voet een nieuw protocol gemaakt. 
Dit betekent dat we ons houden aan nieuwe richtlijnen. 

Richtlijnen

* We vragen u om ook als cliënt een mondkapje te dragen voor onze veiligheid. Dit is niet verplicht. 
* Ook vragen wij u om een registratieformulier in te vullen en ondertekenen.
   Dit is voor toestemming voor het bron en contactonderzoek. Ook dit is niet verplicht.
* De pedicure heeft beschermde kleren buiten al aan. Dit houdt in: 
    - Schort 
    - Handschoenen 
    - Mondkapje 
    - Face shield/ spatscherm
* De pedicure verlaat de woning en verwijderd buiten de beschermende kleding
* Niet meer dan 3 personen incl. de pedicure in 1 ruimte 
* Uiteraard wordt na iedere cliënt opnieuw gedesinfecteerd   

De behandeling kan niet door gaan: 

* Bij hoesten, niezen, keelpijn en/of verkoudheid 
* Bij sprake van benauwdheid of longontsteking  
* Bij koorts of verhoging >38 graden 
* Als u in contact ben geweest met iemand die positief getest met COVID-19 
   OF als u huisgenoten heeft met klachten die wijzen op corona/ in afwachting zijn van een test of uitslag 
* Als u korter dan 2 weken geleden bent genezen van COVID-19 

Deze maatregelen zijn zowel voor uw eigen als mijn veiligheid. 
Ik werk met risicogroepen en kwetsbare mensen. Denk ook aan deze mensen.